សិប្បកម្មធ្វើសរសៃៈសាឌីដល

គុណសម្បត្តិសម្រាប់ការធ្វើបដិមាករ Masonry ធ្វើពីកាំបិត

● 2TPI មានប្រវែង ៩ អ៊ីញ ១២ អ៊ីញនិង ១៨ អ៊ីញ

ades blades ត្រូវបាន carbide ភ្ជាប់ជាមួយ weld ពិសេសសម្រាប់សមត្ថភាពកាត់យ៉ាងខ្លាំងនិងជួយរក្សា carbide នៅក្នុងកន្លែងក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រើប្រាស់ខ្លាំង។

recip ការធ្វើត្រាប់តាមស្ដង់ដារឃើញ shank សម្រាប់ម៉ូដែលឧបករណ៍ភាគច្រើន

● Masonry Reciprocating Blade ត្រូវបានប្រើសម្រាប់កាត់ដុំឥដ្ឋឥដ្ឋប្លុកនិងស្នាមប្រឡាក់ដូចវត្ថុធាតុដើម។

rg


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកញ្ញា -១០២០