កន្លែងផ្លាស់ប្តូររហ័ស

Quick change arbor (Patented)

គុណសម្បត្តិសម្រាប់ក្លោងទ្វារថ្មី

Ab អាប៊ូសស័ក្តិសមនៅលើរន្ធរន្ធទាំងអស់ ១-១ / ៤ អ៊ីញនិងធំជាង។

●ប្រព័ន្ធចាក់សោរចាក់សោរខ្ទាស់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូររហ័សនិងងាយស្រួលដោយមិនមានការខកខាន

●ប្រតិបត្តិការគ្មានឧបករណ៍។ ជាសកល, សមនៅលើរៀងរាល់ 5/8″ ឬ 1/2 hole ប្រហោងខ្សែស្រឡាយបានឃើញ។

ជំពាក់ការងារ៖

a2


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកញ្ញា -១០២០