ការដោះលែងរហ័ស Arbor ដោយឥតគិតថ្លៃឧបករណ៍ (រង់ចាំការប៉ាតង់)

Tool-Free Quick-Release Arbor

គុណសម្បត្តិសម្រាប់ក្លោងទ្វារថ្មី

Offer ផ្តល់ជូនកអាវនៅនិទាឃរដូវដែលភ្ជាប់នឹងម្ជុលដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីការពារស្នាមរន្ធពីការចាក់សោរទៅមេនដេស

l សំណង់ដែកថែបនិងអេអេសអេធ្វើឱ្យក្លៀកកាន់តែភ្លឺនិងស្អាត

l ផ្តល់នូវជម្រើសពណ៌ផ្សេងៗគ្នានៃកអាវការបោះពុម្ពរូបសញ្ញានៅលើកអាវអាចរកបាន

របៀបធ្វើការ

(រហ័ស - ផែព្រួញ VS ក្លៀកប្រពៃណី)

gr


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកញ្ញា -១០២០